Zoeken in deze blog

Wie is wie leesbevordering

Verzameling websites van instituten en particulieren in Nederland en Vlaanderen die zich beijveren om mensenkinderen aan het lezen te krijgen en te houden. 
Een begin, nog voortgekomen uit de ooit door mij samengestelde lijst voor de website van Leesgoed. Wel aangevuld, maar nog lang niet compleet.

Joukje Akveld
Freelance journalist en redacteur met jeugdliteratuur als specialiteit. Auteur van diverse biografieën van kinderboekauteurs.

Bas Maliepaard
Recensies.

Bazar
Leesbevorderingsmodules voor het vmbo (NL).

Behoud de begeerte
Organiseert (jeugd)literaire activiteiten.

Bib Vlaanderen Leesbevordering
Was startsite van de Vlaamse bibliotheken over leesbevordering. Opgeheven, helaas.


Biblionef, Stichting
Leesbevordering buiten de grenzen. Biblionef verzamelt boeken voor scholen die dat zelf niet kunnen betalen.

Boekbaby's
Tips rond boeken en (heel) jonge kinderen.

Boek.be 
Voor de collectieve propaganda van het Vlaamse boek.

Boek en theater
'De website Nederland Theaterland wordt opgeheven. Tot 1 juli [2013] kunt u het archief nog raadplegen. Voor informatie over theatereducatie in het onderwijs en het educatieve aanbod van alle professionele theatergezelschappen en theaters kunt u vanaf 16 april terecht op Theatereducatie.nl. Theatereducatie.nl is een website van het Theater Instituut Nederland.' Was project van Nederland Theaterland.

Boekenwurmblad
Onder deze titel startte Hanneke Koene eind 2013 een e-periodiek over jeugdliteratuur, 4 afleveringen per jaar à € 12,-. Neem hier een abonnement.
Website van de Vereniging van Openbare Bibliotheken in Nederland. Online versie van de ooit bekende gidsen Boek en jeugd.

Boekenzoeker
Website waar 8- tot 18-jarigen een boek van hun gading kunenn zoeken. Initatief van Stichting Lezen (B).

Canon Cultuurcel
'D
e cultuurcel van het Vlaamse onderwijsministerie.' 'CANON is een entiteit van het Agentschap voor Onderwijscommunicatie, dat instaat voor de externe communicatie van het domein Onderwijs en Vorming. Met het oog op een grotere betrokkenheid en participatie, informeert het agentschap uiteenlopende doelgroepen over het onderwijsbeleid.'

Chantal H's Walhalla der boeken
Recensies van Geraldine Chantal Hameetman, ook van jeugdliteratuur.

Charlie filmproducties
Particulier initiatief van Anne Begheyn: vmbo-ers maken hun eigen boekenclip, e.a.

Jan van Coillie
Doceert jeugdliteratuur (bachelor) aan Odisee. Stelde veel bloemlezingen poëzie samen en schreef o.a. Leesbeesten en boekenfeesten (Biblion Uitgeverij / Davidsfonds). Nam een lange periode deel aan de redactie van Leesgoed. Zat in diverse jury's. Promoveerde in 1988 met een proefschrift over de Vlaamse jeugdliteratuur in de negentiende eeuw en werd daarmee de eerste doctor in het nederlands taalgebied met jeugdliteratuur als specialisme.
Zie ook Leesplein en Jeugdliteratuur.org. 

CPNB 
Voor de collectieve propaganda van het Nederlandse boek, i.c. voor de boeken van erkende Nederlandse uitgeverijen. Organiseert onder meer de Boekenweek en de Kinderboekenweek en mede met de Vereniging van Openbare Bibliotheken in Nederland de Nederlandse Kinderjury.

Cras, Dorothé
Eigenaar Utrechtse Kinderboekhandel.

Cubiss leesbevordering
Link naar website van Cubiss, met o.a. educatieve producten rond leesbevordering, cultuureducatie en mediawijsheid.

De Dagen
Leesbevorderingsprojecten met muziek. Initiatief van Sylvie Moors.

Elly van der Linden
'Bureau Leesbevordering & Taalstimulering 0-7 jaar.' Particulier initiatief van Elly van der Linden.


Geen leven zonder boeken
Recensies van Katrien Temmerman.

Geletterdheid en schoolsucces
Blog van Windesheim-medewerkers Erna van Koeven en Anneke Smits.

De Gelukkige Lezer
Recensies van Pjotr van Lenteren.

IBBY Nederland
Nederlandse sectie van de International Board on Books for Young people (IBBY). Geeft o.a. Literatuur zonder leeftijd uit.

IBBY Vlaanderen
Is een taak van Stichting Lezen (B)

Jaap leest
Recensies van Jaap Friso.

Jeugdboekenweek
De (Vlaamse) Jeugdboekenweek. De Jeugdboekenweek vindt als regel in maart plaats. Het verschil in naam met de Kinderboekenweek heeft niets te maken met de beoogde doelgroepen want die zijn in principe (afgezien van de nationaliteit) min of meer en mutatis mutandis hetzelfde. Website van Boek.be, zie boven.

Stichting Jeugd en Poëzie
Poëziewedstrijd en andere activiteiten in Vlaanderen. Gesubsidieerd particulier initatief.

Jeugdliteratuur.org
Voorheen Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur / Villa Kakelbont. Werd als Focuspunt Jeugdliteratuur ondergebracht bij Stichting Lezen (B), zie onder, met behoud van naam, tot oktober 2013 de geheel nieuw ingerichte website Jeugdliteratuur.org verscheen.

Jip Voorleesmagazine
Initiatief van Bas Maliepaard. Laatste bericht op die site dateert van 23 november 2013. Bas Maliepaard vermeldt op zijn site de drie verschenen nummers... evenals Magazine.nu. Een bericht over het einde vond ik in het Reformatorisch Dagblad.

Jonge Jury
'De Jonge Jury is een project van Stichting Lezen. Uitvoering en ontwikkeling door Passionate Bulkboek.

Vanessa Joosen
Doceert jeugdliteratuur (als keuzevak bij bachelor Nederlands) aan de Universiteit Antwerpen (Faculteit Humane Wetenschappen) en aan Tilburg University (masteropleiding jeugdliteratuur). Schrijft recensies, zat in diverse jury's. Lid van de redactie van Literatuur zonder leeftijd.


http://www.kamishibai.com/
Over het werken met de kamishibai, het vertelkastje. Particulier initatief van Karin van Veldhuizen-Wanrooij, auteur van Kamishibai, de magie vanhet vertelkastje.

Kenniscentrum Leeshandicaps

Kinderboekenblog
Recensies van Annemieke Friesen.

Kinderboekenpraatjes
Recensies van Susan Venings.

Kinderboekenweb
'Wil ouders, leerkrachten, peuterleid(st)ers en andere volwassenen helpen om kinderen met goede boeken in aanraking te brengen en hen plezier in lezen en voorlezen geven.' Particulier initiatief van Lea Kessels, o.a. coördinator Leespluim.

Kinderboekenweek
De (Nederlandse) Kinderboekenweek, met o.a. juryrapporten. De Kinderboekenweek vindt als regel in oktober plaats. Website van de CPNB, zie boven.

Leesbevordering in de klas
Website-/blog van Femke Ganzeman.

Literatuur zonder leeftijd
Drie keer per jaar verschijnend periodiek-in-boekvorm over jeugdliteratuur. Uitgegeven door IBBY Nederland.

Nederlandse Kinderjury. Website van de CPNB, zie boven.

Kinder- en JeugdjuryVlaanderen
Website van Stichting Lezen (B).


Kinderboekenpraatjes
Website van orthopedagoog Susan Venings.

Kjoek
'
Kjoek is de kinderboekenwebsite van Richard Thiel en de Drvkkery.' Veel gegevens over auteurs. 

Klasse
Vlaams onderwijstijdschrift en -website.

Kwartiermaker
Actiewebsite van diverse leesbevorderingsinstellingen, om scholen zo ver te krijgen per dag een kwartier aan vrij lezen te besteden.

De Leesfabriek
'Een site voor jongeren (zo tussen 15 en 25 jaar). Je vindt hier de nieuwste boeken, voor en door jongeren gerecenseerd.'

Leesfeest
Grotendeels door vrijwilligers gerunde website over jeugdliteratuur.


Leeskalenderproject

Heeft tot doel criteria te ontwikkelen waarmee kinderliteratuur kan worden geselecteerd die effectief bijdraagt aan de culturele geletterdheid van kinderen  van vier tot acht jaar. 

Leesmonitor
Onderzoek over lezen, leesbevordering en literatuureducatie. Een website van Stichting Lezen.

Leesplein
Informatie over jeugdliteratuur, ook te vinden als Laten lezen. Website van SIOB. Beste start voor nieuws inzake jeugdliteratuur.

Leesplezier.net
De site horend bij het boek Naar meer leesplezier van Ria Dorssemont en Manu Manderveld (De Eenhoorn, 2008).


Leespluim
Oorspronkelijk een initiatief van de redactie van het tijdschrift Leeskraam, na opheffing van dat tijdschrift nog even onder de hoede van Leesgoed, na opheffing van dat tijdschrift overgenomen door Kiddo. Elke maand wordt een boek bekroond.

Leestips
van Edward van de Vendel.

Leesweb
Documentatie en leesbevordering. Vroeger het Katholiek Centrum voor Openbare Bibliotheken.


Lees-wijzer
Recensies en tips voor zowel kinderen als 'begeleiders' van SPES-forum vzw. Namen: Jochanan Eynikel, Rita Ghesquiere, Annelies Marin.

Lezen is leuk
Website van de Arnhemse en Nijmeegse Kinderboekwinkel. Met o.a. recensies. 

LINC
'Een beweging binnen het sociaal-culturele vormingswerk voor volwassenen die via allerlei initiatieven zoveel mogelijk mensen bij onze kennismaatschappij probeert te betrekken.'  Werd in 1981 opgericht als Pluralistische Organisatie voor Bibliotheekgebruik en in 1995 omgedoopt tot LINC.


Helma van Lierop-Debrauwer
Hoogleraar jeugdliteratuur sinds 2001 aan Tilburg University, Tilburg School for Humanities, Department of Culture Studies. Geeft daar samen met anderen vorm aan de Masteropleiding Jeugdliteratuur. Bezette lang de bijzondere leerstoel jeugdliteratuur aan de Leidse universiteit, zit in het bestuur van IBBY Nederland en in de redactie van Literatuur zonder leeftijd, en nam o.a. mede) het initiatief voor de jaarlijkse Annie M.G. Schmist-lezing.

Ted van Lieshout
Behalve auteur, illustrator en boekvormgever is Ted van Lieshout ook een begenadigd spreker over illustratiekunst en in het algemeen beeldende kunst. En een enthousiast blogger.

Het Literatuurhuis
'
organiseert literaire evenementen, festivals en producties in Utrecht. De organisatie komt voort uit het samengaan van de instellingen SLAU (anno 1983), De Nacht van de Poëzie (1980), Poëziecircus (1996) en City2Cities (2009). De Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht heeft zich als geassocieerd partner gecommitteerd aan het bestuur en de activiteiten van Het Literatuurhuis.' Op 1 september 2013 verhuisde Het Literatuurhuis naar Oudegracht 237.

Literatuur zonder leeftijd
'Een unieke publicatiereeks over kinder- en jeugdliteratuur. Het is grensverleggend en probeert in verschillende artikelen de traditionele grenzen van de kinder- en jeugdliteratuur te verkennen, waarbij gedacht kan worden aan de grenzen tussen:
- Literatuur voor kinderen en voor volwassenen
- Literatuurwetenschap en pedagogiek
- Literatuur en andere kunstuitingen voor kinderen
- Informatieve en verhalende boeken
- Literatuur en lectuur
Literatuur zonder leeftijd verschijnt drie keer per jaar in de vorm van een boekje van circa 140 pagina’s en wordt vanaf 2006 onder auspiciën van de Stichting IBBY-sectie Nederland (en voorheen door de Stichting ter Bevordering van de Studie van de Kinder- en Jeugdliteratuur) uitgegeven.'
Of dit periodiek met een hoog academisch gehalte tot leesbevordering gerekend kan worden, valt te bespreken, maar ik vermeld het graag, al is het maar omdat het door het wegvallen van Leesgoed, eind 2012, het enige Nederlandstalige periodiek over jeugdliteratuur is.

Loket Aangepast Lezen
'
Kunt u de kleine lettertjes niet meer lezen? Wordt het lezen meer inspanning dan ontspanning? Kortom, lukt het 'gewone' lezen niet of niet meer door een visuele of andere leesbeperking? Dan kan de dienstverlening aangepast lezen voor u een uitkomst zijn.'

Makkelijk Lezen Plein
'D
eze site is voor alle kinderen die lezen niet zo makkelijk vinden. En voor hun moeders, vaders, meesters en juffen.' Initiatief vanuit het Nederlands openbaar bibliotheekwerk.

Mevrouw Kinderboek
Website van Jennifer Hofstede met boekentips voor 0-12 jaar.

Mondriaan Stichting
Niet echt een leesbevorderingsinstelling, maar wel verwant. Bevordert beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed.


Nationale Voorleeswedstrijd
Met nationaal wordt Nederlands bedoeld. Georganiseerd door Stichting Lezen 'in samenwerking met de Openbare Bibliotheken'. Vindt ieder voorjaar plaats.

Nederlandse Taalunie 

'Verdragsorganisatie waarin Nederland, Vlaanderen en Suriname samenwerken. Ons werk is erop gericht ervoor te zorgen dat wie Nederlands gebruikt of leert, daarvoor op alle mogelijke steun kan rekenen.' Zie ook Taalunieversum.

Passaporta
'Internationaal literatuurhuis in Brussel.' Organiseert (jeugd)literaire activiteiten.
Projectorganisatie:  o.a. De Jonge Jury, De Inktaap, Er Was Eens en Write Now!.

Plint
In 1979 opgezet door de enthousiaste docent Frank Eerhart, uitgegroeid tot een bedrijf dat posters, slopen en meer verkoopt met gedichten erop. Geeft ook het mooie kunsttijdschrift Dada uit, 'voor mensen van 8 tot 800'.

Pluizer
Recensies. Een initiatief van LINC vzw.

Recensies van Mik Ghys, Joris Gulikers, Hilde en Inge Umans, Pol Van Damme en Eric Vanthillo.  

Poetry International
Jaarlijks poëziefestival. Zelden aandacht voor jeugdliteratuur.


Poëziecircus
Richtte zich tot nu toe tot volwassenen, met name volwassenen die van Ronald Giphart en Georgina Verbaan houden. 'Het Poëziecircus wordt volledig bestuurd en uitgevoerd door vrijwilligers, zonder structurele staatssteun of subsidies. Financiering geschiedt door projectbijdragen van fondsen, commerciële sponsors en donateurs.' Vanaf 1-1-2013 Het Literatuurhuis.

Poëziepaleis
'Het Poëziepaleis is hét landelijke aanspreekpunt voor iedereen die meer wil weten over poezie voor en door kinderen en jongeren. Het Poëziepaleis organiseert onder andere de wedstrijden Kinderen en Poëzie voor basisscholen en Doe Maar Dicht Maar voor het voortgezet onderwijs, verzorgt workshops en masterclasses, produceert lesmateriaal, publiceert dichtbundels en coacht jonge dichters. Het Poëziepaleis is productiehuis, kenniscentrum, ontmoetingsplek en vraagloket.
Met landelijk wordt hier Nederland bedoeld.

Poëzieweek
Organiseert jaarlijks in Nederland de Week van de Poëzie.

School en Bibliotheek
'
De site Schoolenbibliotheek.be werd op 20 januari 2011 stopgezet. De meest actuele praktijkvoorbeelden over samenwerking tussen scholen en bibliotheken kan u terugvinden bij de praktijkvoorbeelden op de website van Locus en CANON cultuurcel.'


'Schoolbieb.nl is vanaf 1 januari 2013 niet meer beschikbaar.'
'Een deel van de informatie is nu al beschikbaar via www.bibliotheek.nl/arrangementDit wordt in de loop van 2013 verder uitgebreid. Kijk ook eens op de jeugd en jongeren pagina's van www.bibliotheek.nl.'

Het Schoolvak Nederlands
De Stichting HSN organiseert al jaren beurtelings in Vlaanderen en Nederland de conferentie Het Schoolvak Nederlands, van basisonderwijs tot en met beroepsonderwijs. Met de Nederlandse Taalunie een van de zeer weinige voorbeelden van langdurige Nederlands-Vlaamse samenwerking.

Schrijvers van de Ronde Tafel
'
Onder deze naam komt een twintigtal schrijvers regelmatig bijeen. Het liefst op een plaats die iets met geschiedenis te maken heeft.

Sectorinstituut Openbare Bibliotheken
Bevorderde tot 1-1-2015 het Nederlands openbaar bibliotheekwerk onder het motto 'naar een sterk en toekomstbestendig bibliotheekbestel', waaronder ook veel leesbevorderingsactiviteiten. Door de aanname van de nieuwe bibliotheekwet verhuizen die taken naar de Koninklijke Bibliotheek.


De activiteiten van Stichting Lezen (B) beperken zich afgezien van internationale contacten tot Vlaanderen. Produceert onder meer materialen voor de Jeugdboekenweek, herbergt een documentatiecentrum (kenniscentrum) op het gebied van de jeugdliteratuur, Focuspunt Jeugdliteratuur.

Stichting Lezen (NL). En zie van deze instelling ook http://www.leesmij.nu/Home/, site voor jongeren over boeken. De activiteiten van Stichting Lezen (NL) beperken zich afgezien van internationale contacten tot Nederland.
'Stichting Lezen stimuleert - ook in financiële zin - vernieuwende initiatieven, methodieken en instrumenten op het gebied van leesbevordering en literatuureducatie en stemt bestaande activiteiten op elkaar af. ' En stopt daartoe een zeer aanzienlijk deel van haar budget (afkomstig van de Nederlandse regering) in een eigen tijdschrift, Lezen.

'Alles over het Nederlands.' Website van de Nederlandse Taalunie.

Turing Gedichtenwedstrijd
Vanaf 2009 georganiseerd door de Poëzieclub, de Turing Foundation en het Poëziecentrum Gent. Voor jong en oud, iedereen die kan schrijven. Potentiële dichters worden met 'je' aangesproken. In 2013 was Joke van Leeuwen voorzitter van de jury. Winnend gedicht levert de maker € 10.000,- op.

Villa Kakelbont 
Voorheen Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur. Nu als Focuspunt Jeugdliteratuur ondergebracht bij Stichting Lezen (B), zie boven. Werd oktober 2013 ondergebracht bij Jeugdliteratuur.org.

Site met boekbesprekingen op thema en veel links. Particulier initiatief van Bureau Leesbevordering & Educatie, ofwel Hannie Humme. Bleek bij controle in 2015 opgeheven en bij nazoeken bleek dat ook voor het Bureau Leesbevordering & Educatie, en Hannie Humme ruimde in 2014 haar boeken op. Vond haar nog wel hier.

Vrijwilligers lezen voor. Particulier initiatief van Cultureel ProjectbureauSodaProducties.

Eind 2014 besloot de Brancheorganisatie voor het Christelijke Boeken- en muziekvak om Werkgroep Christelijke Kinderboeken niet meer te faciliteren, zie Leesplein. Ook de EigenWijsPrijs en Het Hoogste Woord zouden daardoor verdwijnen. In januari 2015 zou worden besloten of de werkgroep zelfstandig doorgaat. Voor de goede orde: onder christelijk dient hier protestants-christelijk te worden verstaan.

Woutertje Pieterse Prijs
De Stichting die deze prijs beheert heeft een uitgebreide en goed bijgehouden website.

3 opmerkingen:

 1. Ik kan het niet nalaten om te wijzen op mijn VERHALENBLOG www.jankranenbarg.blogspot.nl. Een blog met knotsgekke kinderverhalen en grappige tekeningen, waarbij het mij vooral gaat om ongedwongen leesplezier. Geen educatie, geen moraal, geen maatschappelijke thema’s, geen oplossingen of meningen. Gewoon lekker genieten en juist even weg van dat alles.
  Met vriendelijke groet,
  Jan Kranenbarg

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ga vooral door - maar in dit overzicht neem ik (nog) geen vermeldingen op van zelf op internet publicerende auteurs.
  Wie weet komt dat nog eens, maar dan wel compleet, natuurlijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen