Zoeken in deze blog

donderdag 4 juli 2019

Goed nieuws leesbevordering op school

Op 2 juli verschenen de resultaten van de Leesmonitor van Bibliotheek op School. Zie ook hier.
Ik vis er wat lijntjes uit:
- 'Er deden 121.449 leerlingen, 16.183 leerkrachten en 1.534 leesconsulenten mee aan de monitor basisonderwijs, waarvan 17% voor het eerst de monitor invulde.'

Basisonderwijs:
- 'Leerlingen van leerkrachten die relatief veel aan leesbevorderende activiteiten doen, lezen gemiddeld met iets meer plezier en iets vaker en komen vaker in de Bibliotheek op school of de openbare bibliotheek dan leerlingen van leerkrachten die minder aan leesbevordering doen.' Wel blijkt 'dat schoolbibliotheken minder vaak open zijn'.

Voortgezet onderwijs:
- 'In 2018 zijn leerlingen en docenten over de meeste aspecten van de mediatheek/schoolbibliotheek ongeveer even positief of negatief als in 2017.'
- 'Vmbo-leerlingen uit leerjaar 1 lezen vaker en vinden het leuker om te lezen dan leerlingen uit hogere leerjaren. Leerlingen gaan in hogere leerjaren steeds minder voor hun plezier lezen en gaan ook minder naar de bibliotheek.' Dat laatste is natuurlijk oud nieuws en er blijkt tot nog toe weinig aan te doen.
- 'Op scholen die goed scoren op de collectie van de mediatheek en op de expertise van de mediathecarissen en de medewerker van de openbare bibliotheek, is het leesplezier van de leerlingen gemiddeld iets hoger dan op scholen die minder goed scoren. Leerlingen op scholen met een relatief hoge score op expertise, lezen bovendien iets vaker thuis een boek.'

Al met al mag Bibliotheek op School tevreden zijn, maar er is dus nog genoeg werk aan de winkel.
Een goede schoolbibliotheek en actieve leerkrachten zijn de basis voor leesbevordering, evenals goede jeugdbibliotheken.
Wat dat laatste betreft: ze zijn er nog, goede jeugdbibliothecarissen. Eva Orta won deze maand de NBD Biblion Jeugdspecialist-prijs.
'Ze wist de jury te overtuigen met haar kennis over jeugdliteratuur en haar kwaliteiten om dit over te brengen op kinderen en hun ouders, verzorgers en begeleiders. Daarnaast was de jury geraakt door haar bezieling en enthousiasme. Tot slot is de jury van mening dat de functie van Kinderboekoloog officieel mag worden toegevoegd aan de vele functieprofielen binnen de bibliotheeksector. De jury van 2019 bestond uit: Tanja Wallroth (NBD Biblion), Astrid van Dam (de Bibliotheek op school) en Karen Bertrams (ProBiblio).'
Kinderboekoloog, hm.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten