Zoeken in deze blog

donderdag 9 augustus 2012

Zomers lezen

Afgelopen week ontving ik Leesgoed 2012-3. Op de voorkant het motto: 'Zomers lezen'.
Het kan nog, zeker. Als ik naar buiten kijk, begint het net weer zomer te worden.


'Hoe voorkom je een zomerdip en leesachterstanden', is de titel van een artikel van Elselien Dijkstra, naar aanleiding van een onderzoek uit 2009 (!) van Hans Luyten, Kim Schildkamp en Pieter Verachtert. Zie ook Pedagogische Studiën 86-3 p. 196-213. Uit de samenvatting: 'Belangrijke uitkomsten van dit onderzoek zijn 1) dat onderwijs een absoluut effect op de leesprestaties van leerlingen heeft en 2) dat verschillen in leerwinst tussen leerlingen relatief groot zijn in de zomervakantie. Ongelijkheid tussen leerlingen lijkt vooral te ontstaan wanneer ze niet naar school gaan'.
Opsteker voor juf en meester, lijkt me.
En welkom wetenschappelijke onderstutting van oud nieuws. Want het was al zo bekend. 'Alleen, wat doe je eraan?', vraagt Elselien. 'Proberen kinderen ook tijdens de schoolvakanties aan het lezen te houden, is het evidente antwoord. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is "Summer Reading" een bekend fenomeen.'
Ja, en dat fenomeen (helaas vermeldt ze dit niet) werd in Nederland al snel na WO II opgepikt en nagevolgd, onder namen als Vakantieboekenprogramma of Vakantieleesprogramma of kortweg Leesprogramma en die laatste activiteit bestaat nog altijd: zie hier. Het wordt door veel bibliotheken aangeboden - niet toevallig enkele maanden voor de zomer.
Enfin, Elselien Dijkstra wist dit kennelijk niet en kondigt vrolijk aan: 'ook bij ons komt er aandacht voor het fenomeen van de zomerdip'. Waarna info over Jos Walta's artikel in JSW, Biblioplus en andere activiteiten.

Het lezenswaardigst in dit nummer vind ik het interview van Karin Kustermans met Meg Rosoff, naar aanleiding van In het begin war er... Bob (Moon).
Mooi citaat:
' Ik vind mensen als Richard Dawkins, die zeggen dat er geen God is, ongelooflijk saai. Oké, ik denk ook dat er geen god is, maar wat mij veel meer intrigeert, is dat er van de zeven miljard mensen op aarde er zo'n vijf miljard in een God geloven. Dat is toch veel interessanter? ' Dat vind ik nou ook. De mensen schiepen zich goden naar hun evenbeeld, dat deden ze niet voor niets.

Interessant is ook het pleidooi voor voorlezen door Jane Davis, directeur van The Reader Organisation (GB), opgetekend door Ilona Plichart.
En dan zijn er natuurlijk de twee behartenswaardige pleidooien voor respectievelijk poëzie (door Ted van Lieshout) en lezen in het algemeen (door Floortje Zwigtman), gehouden tijdens de laatste studiedag van het Vakberaad Bibliotheekwerk 0-18 jaar (4-6 jl.) - met van Teds kant kritische kanttekeningen over het aanschafbeleid van bibliotheken. Een klein fragment:
' De collecties van de bibliotheken zijn de laatste decennia zo gepopulariseerd, met 36 keer Oomen en 0 keer Witvliet, dat die collecties feitelijk nauwelijks nog iets waard zijn. Ze onderscheiden zich amper van wat er bij de AKO staat en alle boeken die niet uitgeleend worden, zijn inmiddels opgeruimd om plaats te maken voor de 37e Twilight van Stephenie Meyer. ' Benieuwd of hierop nog reacties komen.

Verder recensies. En leestips. En Boekidee. En in 'Recent verschenen' een fragment uit Het kleine paradijs van Jef Aerts (Querido). En 'In beeld': 2 pagina's Applaus voor papa beer van Benjamin Chaud (Querido, vertaling Jacques Dohmen).
Als je een abonnement neemt (€ 63,95 per jaar voor zes nummers, redelijk pittig maar het blad moet nu eenmaal zijn kosten terugverdienen), krijg je een cadeau: A is een koetje (dat stond op zijn kop).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten