Zoeken in deze blog

dinsdag 5 juli 2011

Veel goede wil maar te weinig beleid

In opdracht van Boek.be onderzocht Jolien Hoekx, studente cultuurmanagement aan de de Universiteit Antwerpen, het boekenaanbod in het derde leerjaar van 33 Vlaamse basisscholen. De samenvatting en de volledige studie zijn te vinden op de website van Boekenvak.be. Ze kwam in haar masterscriptie tot onder meer deze bevinding: een goed draaiende klasbibliotheek is niet zozeer een budgettaire als wel een beleidskwestie.
Conclusie: er is veel goede wil maar te weinig beleid.


Andere bevindingen:
- De gemiddelde klasbibliotheek bestaat uit 205 boeken.
- Slechts 8% van het aanbod is gepubliceerd na 2005. 13% van de boeken zijn van voor 1991.
- De gemiddelde klasbibliotheek  heeft een behoorlijk gediversifieerd aanbod.
- De scholen die geen klasse- of schoolbibliotheek hebben, geven als reden op dat ze nauw samenwerken met de plaatselijke Openbare Bibliotheek.
- Slechts 20% van de scholen heeft een jaarlijks budget voor de klasbibliotheek, en dat varieert tussen de 20 en de 100 euro per jaar. Desondanks zegt 45% wel in staat ten zijn om de klasbibliotheek jaarlijks aan te vullen.

Het onderzoek heet representatief te zijn. Ik heb er zo mijn twijfels bij, want ik vind 33 scholen niet veel, 1,5 % van de 2165 'gewone' lagere scholen in Vlaanderen, maar het resultaat is niet heel verrassend en stemt wel droevig. Merkwaardig vind ik wel dat vrijwel uitsluitend over boeken in de klas wordt gesproken, niet over een schoolbibliotheek.


(Bronnen: Villa Kakelbont; Boekenvak.be; masterscriptie.)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten