Zoeken in deze blog

zaterdag 14 januari 2012

Helden, idolen en iconen 2Literatuur zonder leeftijd 86 is de 'aansluitende aflevering' die deelnemers aan het symposium Helden, idolen en iconen (18 januari 2012) wordt beloofd.
De abonnees kregen zo middels de inleiding door Piet Mooren en Karen Ghonem-Woets al een voorproefje van het programma. Het redactioneel van deze aflevering suggereert verband met het thema van de Kinderboekenweek 2011, die 'Superhelden' als motto had, ondertitel 'over dapper durven zijn'. Die Kinderboekenweek vond 5-15 oktober plaats, dus wat dat betreft kwam deze aflevering helaas ruimschoots te laat.
Voor de ware kinderboekenliefhebbers (en tot hen richt LZL zich in de eerste plaats) maakt dat evenwel niets uit. Deze aflevering bevat een aantal stevige artikelen, die langer geldigheid hebben dan voornoemde Kinderboekenweek duurde.
Ik noem:
- het interview dat Karen Ghonem-Woets had met Annemarie van Haeringen, over helden en over 'less is more'.
- het interview van Annette de Bruijn en Piet Mooren met Jaap Robben en Benjamin Leroy. Nou ja, interview... ja, het zit er in, tussen uitvoerige bespiegelingen, onder meer over de 'zuurste anti-helden ooit', Harry en Huibert Zuur, in De zuurtjes...
- ... en over antihelden gaat ook het artikel van Bea Ros: 'De antiheld komt eraan: onuitstaanbaar, verwerpelijk en irritant'.
- het artikel van Sanne Parlevliet over 'fictionele en historische helden in historische jeugdboeken over het begin van de Nederlandse Opstand'. Voor buitenstaanders: met historische jeugdliteratuur worden verhalen aangeduid die in het verleden spelen. Het artikel is een analyse van vijf van zulke verhalen. En met die Nederlandse Opstand wordt de Tachtigjarige oorlog bedoeld.
- 'de ideologische kleur van de prins in een achttiende- en negentiende-eeuwse vertaling van Charles Perraults 'Cendrillon'', bekeken door Lien Fret.
- een studie door Inge Verouden van Robin en Knor, personages van Sjoerd Kuyper.
- een verhandeling van Lies Wesseling over 'Kikker & Pad tussen oraliteit en schriftelijkheid', ofwel het 'identificeren van sporen van oraliteit in deze verhalencyclus'. Met stip het meest academische vertoog in deze aflevering.
- hoewel genoemde inleiding ook een eind komt. Met als uitsmijter de laatste alinea:
'Zijn de helden van kinderboeken die tot films, tot toneelstukken, tot stripverhalen of tot graphic novels uitgroeien, die opgenomen worden in bloemlezingen en in musea of die toegezongen worden in klaslokalen en als evergreens tentoongesteld worden, niet net als katten zozeer bezig aan hun negen levens, dat ze alleszins icoon mogen heten?' Lees de zin (52 woorden) gerust tweemaal.
Het begrip icoon wordt aan de start van het artikel ingeleid.

Tussen deze bijdragen bevinden zich korte stukjes waarin diverse lieden over hun boekenhelden berichten: Benny Lindelauf, Majo de Saedeleer, Annelies Jorna, Vanessa Verstappen, Aline Sax, Henk Notté, Rindert Kromhout, Erna van Koeven en ondergetekende.
Dat levert, geheel voorspelbaar, een amusant en bont palet op, met zeer weinig overeenkomsten, niet onderling en niet met de iconen-in-wording van Karen Ghonem-Woets en Piet Mooren.

Literatuur zonder leeftijd 86 telt 152 p. (excl. omslag). ISBN 978 94 6167 079 3. Het is in principe te bestellen in de boekhandel (het zal zelden op voorraad zijn) of anders rechtstreeks bij Stichting IBBY Nederland. Die stichting heeft, begrijpelijk, natuurlijk liever dat men zich abonneert. Men kan zich ook meteen als begunstiger van de stichting ('vriend van IBBY') aanmelden.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten