Zoeken in deze blog

dinsdag 9 december 2014

Gratis lid van de openbare bibliotheek

Vanouds is gebleken dat het een sterk middel is om kinderen aan het lezen te krijgen en te houden: gratis lid van de openbare bibliotheek.
Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe bibliotheekwet in werking, ofwel de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen, nadat de Eerste Kamer op 18 november 2014 zijn goedkeuring gaf.

Een artikel licht ik eruit:
' Artikel 13. Contributievrijstelling jeugd lokale bibliotheken 
1. Voor het uitlenen van gedrukte werken door lokale bibliotheken aan personen beneden de leeftijd van achttien jaren wordt geen contributie of andere geldelijke bijdrage geheven, tenzij het college van burgemeester en wethouders of het bestuurscollege heeft besloten dat een geldelijke bijdrage wordt geheven. De contributie of andere geldelijke bijdrage bedraagt ten hoogste de helft van de contributie of andere geldelijke bijdrage die wordt geheven van personen die achttien jaren of ouder zijn.
2. Voor het uitlenen van overige werken door lokale bibliotheken aan personen beneden de leeftijd van achttien jaren wordt ten hoogste de helft van de contributie of andere geldelijke bijdrage geheven van die geldt voor personen van boven de achttien jaren. Voor personen beneden de leeftijd van achttien jaren wordt geen tarief als bedoeld in artikel 14, contributie of geldelijke bijdrage vastgesteld voor de toegang tot door de Koninklijke Bibliotheek aangewezen digitale werken.  '

Een mijlpaal. Maar veel gemeentebesturen kunnen dit middel om zeep helpen door toch contributie te heffen - zij het nooit meer dan de helft van die voor volwassenen. Van een ex-medewerker van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB, zal gaan verdwijnen, zie hier) begreep ik dat veel bibliotheken al contributie vragen aan kinderen, daartoe gedwongen door hun gemeentebesturen.

De mijlpaal (handhaving van contributievrijdom) zakt dus hier en daar weg in drijfzand.

Niettemin handhaven bijvoorbeeld de bibliotheken van de vier grootste steden in Nederland nog altijd, en terecht, dat gratis lidmaatschap voor kinderen. Door de nieuwe wet worden ze daarin gesteund.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten