Zoeken in deze blog

Gepubliceerd

Bijdragen in / medewerking aan (selectie):
* 1980 artikel 'In gesprek met Guus Kuijer'. Bibliotheek & samenleving 1980, p. 273. Samen met Franca Hersch.
* 1982 Grote Winkler Prins Jaarboek 1982. Lemma 'Kinder/jeugdliteratuur'.
* 1982-1984 bijdragen aan Taptoe.
* 1983 artikel 'Studiedagen over audiovisuele media in de jeugdbibliotheek'. In:Infomedia 1983/5.
* 198? - 1997, redactie Lexicon van de jeugdliteratuur (Wolters-Noordhoff). Ook: bijdragen aan dit lexicon.
* 1984 Handleiding voor recensenten van jeugdboeken, praktische aanwijzingen voor het schrijven van een aanschafinformatietekst over jeugdboeken (NBLC, samen met Marianne Boswerger).
* 1985, bijscholing COCMA (Centrale Opleidingscursussen voor Middelbare Akten): 'Literatuur voor twaalf- to vijftienjarigen'. Vijftien lessen.
* 1986 Over kinderboeken voor ouders met kinderen tussen 5 en 12 jaar (Teleac, medesamensteller)
* 28-1-1986: lezing in kader manifestatie 'begegnung mit den Niederländen': 'Die Jugendliteratur und ihre Eigenständigkeit in den Niederländen'.
* 1986-1990 (?): recensies jeugdliteratuur in NRC Handelsblad.
* 1988: artikelen 'Over kinderboeken, literatuurkroniek 1972-1987'; 'Hoe herkent men kinderboeken?'; 'Onderzoek naar leesgedrag'. In: Jeugd en samenleving 1988/3-4, themanummer 'Praten op papier, over kinder- en jeugdliteratuur', pp. 151-167, 200-211 en 218-220.


* 1989: folder 'Studie- en informatiecentrum Boek en Jeugd van het NBLC'.
* 1991: bijdrage aan De kleine Hofman.
* 1993: artikel 'Griffel, Pinsel und andere Preise'. In: Eselsohr 9/93. (P. 14.)
* 1993: artikel 'Kupe btorogo klassa? Ili za kulicami czeni' (vrij getranscribeerd.) In: Detskaya Literatura 6/93.
* 1993: artikel 'Els Pelgrom'. In: Bulletin Jugend + Literatur 8/1993.
* 1994: artikel 'Jongeren in of uit de bibliotheek; leesbevordering en literatuuronderwijs'. In: Vernieuwing, tijdschrift voor onderwijs en opvoeding1994/mei-juni (53/5-6).
* Bibliotheek Blad 1997/1: 'Imme Dros: Tien Griffels'; interview Imme Dros (p. 13)
* 2002-2005: als hoofdredacteur redactionele inleidingen in Dossier kennis en media.
* 2008: deelname forum in conferentie ‘Rencontres européennes de la littérature pour la jeunesse’, Parijs, met lezing
* 1977-2010 vele artikelen, redactionele inleidingen, verbindende teksten en berichten in Leesgoed en voorganger En nu over jeugdliteratuur.
* 2010-heden blog Over lezen en schrijven.
* 2010-heden lid redactie Verborgen talenten, jeugdliteratuur in het basisonderwijs (Coutinho)
* 2011 Verborgen talenten, jeugdliteratuur in het basisonderwijs hoofdstuk 4, 'Markten en meningen, over boekenmakers  en bemiddelaars', p. 67-84.
* 2011 samen met Christiane Nieuwmeijer Verborgen talenten, jeugdliteratuur in het basisonderwijs hoofdstuk 16, '"Ieder zingt zijn eigen lied", jeugdliteratuur en muziek', p. 297-315.
* 2021 Levensbericht Anne de Vries, in Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2019-2020. Leiden, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2021, p. 234-237.

Vertalingen:
Reeks ‘Mijn eerste ontdekkingen’: Halloween, De Kangaroe, Katten, Leeuwen, Melk, Mijn lichaam e.a.