Zoeken in deze blog

Leesgoed

Was het vakblad over jeugdliteratuur in de ruimste zin van het woord. (Vanaf 1978, website vanaf 2007.) Begon in 1975 als bulletin En nu over jeugdliteratuur.
Veranderde in 1978 in een vaktijdschrift, onder hoofdredactie van mij. Dat veranderde in 1983 van naam, het werd Leesgoed.

Aan mijn hoofdredacteurschap kwam oktober 2010 een einde, door een hardnekkig conflict met de toenmalige directeur van NBD Biblion, de moeder van Biblion Uitgeverij, waar Leesgoed werd uitgegeven. Per 1 november 2010 ging ik met prepensioen - ruim een half jaar eerder dan eigenlijk mijn bedoeling was. Van mijn redactiegenoten, met name diegenen die al eind 2010 zouden vertrekken, heb ik op 14 december 2010 allerhartelijkst afscheid kunnen nemen. Op 23 maart 2011 nam ik in bredere kring afscheid. Redactiegenoot Karin Kustermans volgde mij op.

Vanaf eind september 2010 was de website van Leesgoed niet meer helemaal wat het was, zeker wat betreft de nieuwsgaring. Eind 2012 besloot NBD Biblion de uitgave van Leesgoed te stoppen, zonder enige moeite te doen om continuering elders te onderzoeken. Pogingen van de zittende redactie in die richting leverden niets op.

Aangezien per eind 2014 het recensietijdschrift De Leeswelp ophield te bestaan, is anno nu alleen Literatuur zonder leeftijd nog over als periodiek over jeugdliteratuur. Dit drie keer per jaar verschijnende tijdschrift-in-boekvorm wordt uitgegeven door de Nederlandse sectie van de International Board on Books for Young people (IBBY), en is nauw verbonden aan de masteropleiding jeugdliteratuur van Tilburg University.
Daarnaast is er Lezen, van Stichting Lezen. Hoewel dat formeel niet alleen over jeugdliteratuur gaat, bestaat rond driekwart van de inhoud uit bijdragen over jeugdliteratuur.
En ten slotte is er vanaf 2014 (maar hoe lang nog?) het online periodiek Licht op lezen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten