Zoeken in deze blog

Wie ben ik?

Ja, dat blijft toch een van de moeilijkst te beantwoorden vragen.

En zo'n kop zegt ook niet alles, zeg nou zelf.
Ik doe even geen pogingen meer.
Goed, dan maar een CV voor wat betreft mijn werk.

Hoofdredacteur Leesgoed van 1977 -2010. Uitgever vakliteratuur over jeugdliteratuur vanaf ongeveer 1978. Uitgever non-fictie voor kinderen vanaf 1994. Recensent, lid van diverse jury's geweest. Vanaf oprichting in 2021 actief vrijwilliger bij Land van Ons.Geboren 27 september 1947 in Eindhoven.
4e Philips Lagere School, Protestants Lyceum Eindhoven, gymnasium b 1966; kandidaatsexamen Nederlandse taal- en letterkunde 1971; doctoraal theoretische en vergelijkende literatuurwetenschappen (met bijvak Spaans) 1976 (Rijksuniversiteit Utrecht).
1974-1975 leraar Nederlands aan de Middelbare Tuinbouwschool te Boskoop;
1976 leraar Nederlands aan het Christelijk Gymnasium te Utrecht;
1977-1979 als redacteur in dienst van het Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, dienst Boek en Jeugd;
1977-2010 hoofdredacteur Leesgoed;
1979-1994 coördinator afdeling publikaties dienst Boek en Jeugd van het NBLC;
1994-1999 coördinator afdeling Leesbevordering Jeugd & Onderwijs van NBLC Centrum voor Openbare Bibliotheken.
1999-2002 fondsredacteur Biblion Uitgeverij, hoofdredacteur Leesgoed.
2002 tot en met oktober 2010 adjunct-uitgever Biblion Uitgeverij, hoofdredacteur Leesgoed en 2002-2005 tijdelijk hoofdredacteur Dossier kennis en media.


sinds november 2010 gepensioneerd.
Niettemin: 
december 2011 mede-eindredacteur Verborgen talenten en jeugdliteratuur (Coutinho, verscheen augustus 2012), tot 2021 lid redactie bijbehorende website.
2013-2014 lid redactie Boekenwurmblad.
2010-2021: lid redactie Verborgen talenten, jeugdliteratuur in het basisonderwijs (Coutinho).
2018-heden: lid redactie Natura.
2021-heden: lid redactie Landscoop, maandelijkse nieuwsbrief Land van Ons; website Land van Ons.
2022-heden: lid redactie (werktitel!) Een wereld in kinderboeken, jeugdliteratuur in het basisonderwijs (Coutinho). 

Bijdragen in / medewerking aan (selectie):
* artikel 'In gesprek met Guus Kuijer'. Bibliotheek & samenleving 1980, p. 273. Samen met Franca Hersch.

* maart 1981 - november 1982: recensies NRC Handelsblad.
* Grote Winkler Prins Jaarboek 1982. Lemma 'Kinder/jeugdliteratuur'.
* artikel 'Studiedagen over audiovisuele media in de jeugdbibliotheek'. In:Infomedia 1983/5.
* 1984: Handleiding voor recensenten van jeugdboeken, i.s.m. Marianne Boswerger (NBLC).
* 1986 - 1997, redactie Lexicon van de jeugdliteratuur (Wolters-Noordhoff). 
* 1986 - 1995 bijdragen aan Lexicon van de jeugdliteratuur (Wolters-Noordhoff).
* 1985: deelname jury Kluwerprijs. (Bekroond: Hans Werner.)
* 1985, bijscholing COCMA (Centrale Opleidingscursussen voor Middelbare Akten): 'Literatuur voor twaalf- to vijftienjarigen'. Vijftien lessen.
* 1986 Over kinderboeken voor ouders met kinderen tussen 5 en 12 jaar (Teleac, medesamensteller).
* 1986: Teleac-programma Over kinderboeken.
* 28-1-1986: lezing in kader manifestatie 'begegnung mit den Niederländen': 'Die Jugendliteratur und ihre Eigenständigkeit in den Niederländen'.
* 1988: deelname jury Zwijsenprijs. (Andere juryleden: Wim Hofman, Piet Mooren, Ton Vallen, Kees Vreugdenhil.) (Bekroond: Herman Kakebeeke.).
* 1988: gastredactie Jeugd en samenleving 1988/3-4, themanummer 'Praten op papier, over kinder- en jeugdliteratuur', plus drie artikelen in dat nummer.
* 1989: folder 'Studie- en informatiecentrum Boek en Jeugd van het NBLC'.
* 1993: artikel 'Griffel, Pinsel und andere Preise'. In: Eselsohr 9/93. (P. 14.)
* 1993: artikel 'Kupe btorogo klassa? Ili za kulicami czeni' (vrij getranscribeerd.) In: Detskaya Literatura 6/93.
* 1993: artikel 'Els Pelgrom'. In: Bulletin Jugend + Literatur 8/1993.
* 1993: lid jury Knokke-Heist Prijs.
* 1994: artikel 'Jongeren in of uit de bibliotheek; leesbevordering en literatuuronderwijs'. In: Vernieuwing, tijdschrift voor onderwijs en opvoeding1994/mei-juni (53/5-6).
* 1995-1996: lid jury Gouden Uil jeugdliteratuur.
* 1996-heden lid bestuur Reading Association in the Netherlands.
* Bibliotheek Blad 1997/1: 'Imme Dros: Tien Griffels'; interview Imme Dros (p. 13).
* 2002-2005: ad interim hoofdredacteur Dossier kennis en media.
* 2007: voorzitter jury Charlotte Köhler Stipendium.
* 2008: deelname forum in conferentie ‘Rencontres européennes de la littérature pour la jeunesse’, Parijs, met lezing.
* 2008-heden beoordelaar jeugdliteratuur voor Fonds van de Letteren.
* 2009: artikel ‘Identité et citoyenneté: quelle image de l’Europe et les Européens les livres donnent-ils aux enfants – aux Pays-Bas’. In: Rencontres européennes de la littérature pour la jeunesse (BnF).
* 1977-2010: vele artikelen, interviews, redactionelen, verbindende teksten en berichten in Leesgoed.
* 2010-heden: bijdragen aan blog Over lezen en schrijven.Vertalingen:
Reeks ‘Mijn eerste ontdekkingen’: Halloween, De Kangaroe, Katten, Leeuwen, Melk, Mijn lichaam e.a.


Houdt o.a. van: zingen (zie onder meer Utrechts Vocaal Ensemble), lopen, fietsen, lezen, schrijven, schrijven over lezen, lezen over schrijven, whiskey, sigaren.


Zie ook Gepubliceerd.