Zoeken in deze blog

donderdag 14 februari 2013

Gecertificeerde recensenten

Een bericht op Leesplein leerde me dat er een groep recensenten is gekomen die een cursus heeft doorlopen om beter bepaalde digitale toepassingen voor kinderen te kunnen beoordelen. Deze recensenten hebben een certificaat ontvangen. Zouden dit de eerste gecertificeerde recensenten ooit zijn? Er stond niet bij wie deze certificaten uitreikt. Wel wie de cursus verzorgde: Mijn Kind Online.
Volgens het bericht zijn al deze gecertificeerde recensenten bibliothecaris:
' Het gaat om bibliothecarissen die geleerd hebben hoe je leesapps voor kinderen van 0-12 jaar selecteert en beoordeelt en hoe je hier een goede recensie over schrijft.

De komende tijd gaan deze recensenten voor de bibliotheken leesapps selecteren, beoordelen en recenseren. De recensies worden ontsloten via een widget (voorbeeld rechtsonder).
Informatie over het plaatsen van de widget volgt binnenkort op bibliotheek.nl. ' Dat 'voorbeeld rechtsonder' ontbrak. Maar via Bibliotheek.nl (de vermoedelijke uitreiker van de certificaten) vond ik een voorbeeld - waarin de naam van de gecertificeerde recensent ontbrak. 't Is wat: ben je een echte Gecertificeerde Recensent, ontbreekt je naam onder de recensie. Maar via de link Achtergrondinformatie na de recensie vond ik namen: Berber Bouma, Marjan van den Heuvel, Danielle Immens, Renée de Kievith, Karien Krijt, Tet Luursema, Roeleke van der Meer en Marjan Swelsen, gefeliciteerd!
Zonder dollen, het lijkt me een goed initiatief om zulke uitgaven of producten in kaart te brengen en te beoordelen. Dat gebeurt in de bibliotheekwereld al sinds jaar en dag voor (kinder)boeken en met de toename van zulke apps ligt het voor de hand die aan de reeks te beoordelen uitgaven toe te voegen.
Klein verschil lijkt me wel dat inzake boeken zulke beoordelingen in de bibliotheek als leidraad dienen voor de aanschaf. De betreffende recensies heten dan ook sinds jaar en dag Aanschafinformatie, ook wel 'AI's' en taalkundigen let op, dit is wellicht de enige plek waar het woord (aanschaf)informatie een meervoud kent. Een hiervan afgeleid (nuttig en vreemd maar leuk genoeg gratis) product voor het onderwijs heet Onderwijsrecensies.
Maar apps kunnen moeilijk aangeschaft worden voor de uitleen, lijkt me. Dit initiatief is kennelijk bedoeld als achtergrondinformatie voor bibliothecarissen - maar dankzij de online-publicatie voor iedereen. Het betreft ook niet alle apps, maar apps 'die te maken hebben met boeken en lezen'. Vandaar de nieuwe term leesapps, denk ik. Niettemin, een lovenswaardig overzicht. Ik zou het overigens verwelkomen als er nog een stukje over de gehanteerde maatstaven werd geplaatst.

De eerste gecertificeerde recensenten? Dat dacht ik, maar datzelfde Bibliotheek.nl blijkt ook het initiatief te hebben genomen voor Welkboek: een manier om een boek te kiezen, online vanaf vandaag. 'Ieder boek is gelezen, beoordeeld en beschreven door een van de twintig getrainde WelkBoek-proeflezers. Allemaal professionals uit de bibliotheekbranche, met een passie voor mooie verhalen.' Wellicht hebben deze 'proeflezers' na hun training ook een certificaat ontvangen?
Ik heb meteen de proef op de som genomen en via de 12 schuiven gezocht naar een verdrietig, serieus, verontrustend en onvoorspelbaar boek. (Meer dan 4 schuiven tegelijk kan men niet bedienen.) Bovenaan de lange lijst zoekresultaten: Onderhuids van Michel Faber.
Vervolgens gezocht naar een vrolijk, grappig, veilig en voorspelbaar boek (Die 4 schuiven naar de andere kant.) Bovenaan de nu niet zo lange lijst: De huilende madonna van Valle de la Virgen van Kirstan Hawkins. En toen ook nog maar eens naar een walgelijk, gewelddadig, zwartgallig boek met veel sex. Bovenaan: 1980 van David Peace. Het tegenovergestelde, een mooi, zachtaardig, optimistisch boek zonder sex: Waar zijt gij, Schildpad van Jessica Grant. Tenslotte voor de wanhopige scholier op zoek naar een makkelijk, kort boek gezocht. Bovenaan de 'redelijke' zoekresultaten: Pluk de dag van Anna Gavalda.
Wat een leuk spelletje! Zo vind je nog eens wat.
Voer voor ongecertificeerde recensenten om hierin nog wat meer te grasduinen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten