Zoeken in deze blog

maandag 1 juli 2013

Geteisterd door middelmaat


Kijk, dat vond ik niet terug in de berichten van CPNB en Leesplein, terwijl het m.i. toch de moeite van het vermelden waard is:

' Opvallend voor de productie in 2012 was het aantal boeken over al dan niet dementerende opa’s en oma’s, boeken over geboorte, boeken met een digitaal extra, boeken rond een historische gebeurtenis en boeken in een reeks. De oogst van 2012 is, zoals eerder vermeld, over de gehele linie genomen niet overweldigend. 
Vooral de categorie 0-6 wordt geteisterd door middelmatige boeken en zelfs door gemakzuchtig maakwerk. Ook trof de jury hierin nogal wat boeken aan die overtuigend ingezet werden, maar een teleurstellend vervolg kenden.
Poëziebundels geschreven door één dichter moet je met een lantaarntje zoeken. Hetzelfde geldt, zij het in iets mindere mate, voor informatieve boeken. Het informatieve genre heeft zich wellicht verplaatst naar het internet – daar zijn ook voor kinderen de gegevens die je zoekt te vinden, al is de betrouwbaarheid van die informatie en de daarmee samenhangende onduidelijke afzender problematisch. '
Getekend: de Griffeljury. (Aad Meinderts (voorzitter), Elly Bart, Menno Daamen, Patricia van Keulen en
Marjon Kok.)
Waarvan akte.

Ere wie ere toekomt, Tzum wees me erop. Ik had het juryrapport nog niet gelezen en weet niet of Aad Meinderts de betreffend passage heeft voorgelezen tijdens de bekendmaking - toen was ik al weg.

Of de jury ook gelijk heeft? Dat kan ik niet beoordelen, daarvoor heb ik teveel leesachterstand.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten