Zoeken in deze blog

maandag 5 augustus 2013

Onverwacht inzicht

Jill Bolte Taylor kreeg een beroerte en beschrijft die in Onverwacht inzicht, het persoonlijke verhaal van een neurologe over haar HERSENBLOEDING (Kosmos, 2008). (Hoofdletters authentiek.)
Een bijzondere gebeurtenis: een breinexpert krijgt een hersenbloeding! Deze expert greep ondanks de beschadiging de kans aan om te beschrijven wat haar overkwam, hoe ze herstelde en biedt suggesties voor de omgang met mensen die door een hersenbloeding worden getroffen.
Het is fascinerend leesgoed, want ze beschrijft nauwkeurig welke functies wanneer uitvielen en hoe ze naderhand weer terugkeerden, mede dankzij de goede zorgen van haar moeder. Het lijkt me ook een uitermate nuttig boek, voor wat betreft de kennis over hersenbloedingen en de omgang met patiënten.
Het had echter een nog (veel) beter boek kunnen zijn als de auteur en/of de uitgeverij het geduld had gehad om een goede redacteur aan het werk te zetten.
Haar beschrijving is nu een mix van directe ervaringen en beschouwing achteraf. Dat vind ik jammer: het maakt de beschrijving veel minder indringend. Bovendien bevat de tekst nu erg veel herhalingen, zelfs zo dat ik de laatste hoofdstukken begon door te bladeren wegens redundantie.

Paar voorbeelden.
Op p. 91:
'Tot vanochtend, toen ik mijzelf nog ervoer als een vast lichaam, beschikte ik over het vermogen om een verlies te ondergaan, een fysiek verlies door dood of verwonding, of een emotioneel verlies, met pijn in het hart. Maar in deze nieuwe vorm van waarneming kon ik dat niet meer, omdat ik niet meer in staat was om scheiding of individualiteit te ervaren. Ondanks mijn neurologische trauma doordrong een onvergetelijk gevoel van vrede mijn hele wezen en ik voelde me kalm.'
Hoeveel mooier en accurater had dit kunnen worden beschreven. Eerst de ervaring, dan de terugblik met uitleg.
Op p. 110-111 beschrijft ze het overleg rond haar bed over de komende operatie. Lees, en zie hoeveel mooier dit had kunnen worden beschreven als toen en nu beter waren gescheiden.
Op p. 156: 'Veel mensen keken naar me alsof er iets mis met me was, maar omdat ik mijn egocentrum in mijn linkerhelft kwijt was geraakt, kon mijn goed- of afkeuring me niets schelen.'
Hoor, de neuroloog spreekt.
Bedoeld wordt hier overigens linkerhersenhelft.
Op p. 191 verklaart de auteur haar liefde... aan haar cellen! 'Ik onderhoud ook een innige liefdesrelatie met de vijftig biljoen moleculaire genieën die samen mijn lichaam vormen. Ik ben zo dankbaar dat ze in leven zijn en in perfecte harmonie samenwerken dat ik er zonder meer van uitga dat ze me gezond zullen houden. Het eerste dat ik elke ochtend en het laatste dat ik elke avond doe, is mijn kussen knuffelen, de ene hand in de andere leggen en heel bewust mijn cellen danken voor weer een prachtige dag.'
Commentaar overbodig...

Wel raakte ik hier geïntrigeerd door dat biljoen, wetend dat het Amerikaanse billion een ander getal is dan het Nederlandse biljoen. Ik ging dus op zoek naar het gemiddelde aantal cellen in het menselijk lichaam.
Ik vond diverse berekeningen, met als mooiste bron (helaas vergeten te noteren welke) een vermelding van '10^13 of 10^14' cellen. Hallo, dat scheelt een factor tien!
Maar ik vond ook getallen als 50, 75 of 100 trillion, met 50 tot 70 trillion als betrouwbare schatting. One trillion is 1.000.000.000.000, 50.000.000.000.000 is 50 biljoen..., compliment dus voor vertaler Dick van Alkenade in deze lastige kwestie.
Maar niet inzake de titel. Want A Stroke of Insight vind ik beslist mooier dan Onverwacht inzicht.

Jill Bolte Taylor beschrijft het menselijk lichaam als een soort computer, met 'programma's', die bij een hersenbloeding een voor een uitvallen, met 'dossiers' die verloren raken en weer gevonden of opnieuw aangelegd moeten worden. Ik vraag me af of die vergelijking goed is gekozen. Als iets blijkt, dan wel dat hersenen anders werken dan computers.

Nou ja, even genoeg kritiek.
Blijft staan dat ik desondanks iets heb geleerd over het menselijk brein, inclusief de wijze waarop het leert lezen. En dat ik bewondering kreeg voor de wilskracht van de hoofdpersoon, de auteur.

Bolte Taylor, Dr. Jill. Onverwacht inzicht, het persoonlijke verhaal van een neurologe over haar HERSENBLOEDING, 'Mijn leven lang was ik mijn eigen hetsenspinsel geweest!' Kosmos, 2008. Oorspr.: My Stroke of Insight, A Brain Scientist's Personal Journey, Viking Penguin, 2006.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten