Zoeken in deze blog

donderdag 3 november 2011

Praten helpt

Bericht uit Groningen, ook (eerder) al te vinden op Laten lezen: aan de Rijksuniversiteit van Groningen gaat Aletta Kwant promoveren op een proefschrift getiteld Geraakt door prentenboeken. Effecten van het gebruik van prentenboeken op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters. Promotor is professor Kees de Glopper, copromotor is Jan Berenst.
De conclusie van het onderzoek volgens het persbericht: 'Kleuters krijgen complexe emoties als verlegenheid en jaloezie beter in de gaten als leerkrachten zich meer opstellen als meelezer dan als voorlezer bij het lezen van prentenboeken.'
'De gangbare 'uitlokkingsstrategie'van vragen stellen door de leerkracht tijdens voorleessessies leidt niet altijd tot de juiste interactie tussen leerkracht en kinderen, aldus Kwant. 'Door zelf lezersreacties te geven plaatst de leerkracht zich als medelezer naast de leerlingen, wat een gelijkwaardiger gesprek oplevert,' verduidelijkt ze. Haar onderzoek heeft geleid tot zogenoemde 'sleutels' bij een set geselecteerde boeken, waarmee leerkrachten kunnen werken. Kwant: 'De lezersreacties van de leerkracht vormen hierbij de eerste aanzet tot een gesprek. Daarna helpen gespreksstimulerende aanwijzingen zoals vervolgvragen de leerkracht verder om in gesprek te gaan met de kinderen.'


Ik hoop t.z.t. hier het proefschrift te kunnen bespreken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten