Zoeken in deze blog

maandag 14 april 2014

Friese passie: laat taal klinken

In Levende Talen Magazine 2014-3 tot mijn verrassing een interview met Nynke Laverman. Zou ik niet zo gauw verwacht hebben in LTM, maar ziedaar. Kennelijk vond de redactie dat het tijd werd voor Fries, want daarop ligt in het interview de nadruk. Nou, interviewster Rinia Garib heeft de kans gegrepen. Nynke Laverman kan haar besluit om vooral in het Fries te zingen goed uitleggen en ze beschouwt zich als een 'ambassadeur van mijn taal'. 'Men associeert het Fries vaak met een lompe boerentaal, maar het blijkt een poëtische klank en een muzikale kwaliteit te bezitten.'
Ik zal het, als bewonderaar van haar zangkunst, niet ontkennen, al vraag ik me af waarin de meeste muzikale kwaliteit zit: in het Fries of in Nynke.

Tot slot geeft ze de lezers van LTM, vooral docenten, nog iets mee. Op de vraag wat taalleraren kunnen doen om hun onderwijs aantrekkelijker te maken, antwoordt ze:
'Ze moeten het plezier uitstralen dat een taal geeft, daarmee moeten ze meer doen, bijvoorbeeld via poëzie en film of fragmenten daarvan. Niet alle aandacht richten op het stampwerk en droge kennis, maar er juist voor zorgen dat taal gaat klinken. Ze moeten leerlingen inspireren taal te gebruiken in gedichten, toneelstukken en muziek. Laat de taal gebruikt worden. Geef creativiteit de ruimte, vertel verhalen en prikkel de leerlingen om de taal op een speelse manier te gebruiken.'
Waarvan akte, met instemming.

Stukje horen van Nynke Laverman? Ga naar haar site, kies Watch & Listen, en luister bijvoorbeeld naar Dûns fan de siedden (dans van de zaden). Ruime keuze uit teksten op haar website.

Verder in dit nummer, voor ik het vergeet, onder meer een behartenswaardig interview met schoolboekenschrijvers, en een interview met Willy Weijdema, jarenlang regelaar van de digitale vakgemeenschap Nederlands. Een gemeenschap, pardon, community, die met haar als regelaar pardon manager, uitgroeide van 3 (drie) naar 18.000 (achttienduizend) leden. Waarbij ondergetekende. Goed gedaan, Willy.
En verder natuurlijk van allerlei, ook zoiets als 'een geslaagd experiment met een activerende examentraining tekstbegrip in vwo 6', maar evenzo de recensies jeugdliteratuur van Rob van Veen, al jaren vaste recensent van LTM, ooit lid van de redactie van Jeugdliteratuur in praktijk.

Nog even Nynke Laverman:
Fan triedden ticht sa bin ik, sa ticht bin ik by dy
Fan triedden ticht sa bin ik, sa bûn sa frij

(Of tightest thread am I, so close I am to you
Of tightest thread am I, so bound so free)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten