Zoeken in deze blog

dinsdag 6 januari 2015

De burger

Er kwamen de laatste tijd weer interessante burgers langs.
De 'nette burgerman' verscheen in De Telegraaf, ja, waar anders. De krant wist op 2-10-2014 te melden dat 'de afperser' vaak een 'nette burgerman' is, in een bericht over de afpersing van John en Linda de Mol. De krant wist een reeks foto'tjes te plaatsen die alle lijken op het montageportret dat de politie verspreidde. Dus wie wil weten hoe volgens deze krant de 'nette burgerman' er uitziet, kan het archief van De Telegraaf raadplegen.
Maar ook hier, zo van internet geplukt.
De montagefoto en 3 foto's van 'nette burgermannen':Of de nette burgermannen vrijwillig hebben geposeerd, is me niet bekend.

In de Volkskrant 9-10-2014 kwam Uhuru Kenyatta langs 'als "burger"'. Want om voor het Internationaal Strafhof te verschijnen, droeg hij het ambt van president (ha, een president is dus géén burger!) over aan zijn adjunct William Ruto. Een ambteloos burger dus, hoewel die staande uitdrukking zou kunnen inhouden dat er ook burgers met ambten zijn - zoals president.

Op 6 november klaagde 'de eerste burger' de 'overheid' (in dit geval de gemeente Dantumadeel) aan wegens nalatigheid in de thuiszorg. De overheid bestaat dus niet uit burgers, tenzij hier een burger een bepaald contingent medeburgers aanklaagt, namelijk dat deel dat zo heeft gestemd dat de regering en gemeentebesturen tot die vermeende nalatigheid kunnen overgaan.
Rond dezelfde tijd overigens barstte het medialawaai los rond de moeder van staatssecretaris Martin van Rijn, die volgens zijn vader Joop van Rijn niet goed werd verzorgd in een verpleegtehuis. 'Soms is ze niet verschoond. Dan staat ze even op en loopt de urine langs haar enkels' Ha, wordt regeerder Van Rijn hier niet heel even burger Van Rijn? Maar hier valt de term burger niet.
Nog even terug naar de oude burger: die was boer noch edelman, maar verder wás hij wel iemand. 'Trotse burgers' (Historisch Nieuwsblad november 2014) sieren de groepsportretten van Rembrandt (de Nachtwacht!), Cornelis Anthonisz., Dirck Dircksz. van Santfoort, Bartholomeus van der Helst. Nicolaas Pickenoy & Thomas de Keyser, Jacob van Loo e.a. 30 van zulke portretten hangen van 29 november 104 tot eind 2016 in de Hermitage te Amsterdam.
De regenten van de aalmoezeniers hierboven: een schilderij van Jacob van Loo.
Hieronder de familie Meebeeck Cruywagen bij de poort van hun buitenhuis. ook van Jacob van Loo.


Allemaal uit een tijd dat de tegenstelling burgers-overheid nog niet bestond. De overheid: dat wáren burgers. Nou ja, afgezien van de adel, natuurlijk...

Overigens schroomde Jacob van Loo niet om zijn burgers soms (anoniem) uit te kleden...Kijk, zo worden we weer mens.

Een interessante maar vast niet zeldzame tegenstelling dook onlangs nog op in een ingezonden brief in de Volkskrant 17-11-2014: de schrijver maakte onderscheid tussen burgers ('ons simpele brave belastingbetalende burgers') en de grote jongens, waarmee hij internationaal opererende bedrijven bedoelde, van het soort dat belastingen te ontwijken.

Tot slot voor deze bijdrage over de burger twee recente verschijningen:
'Utrecht legt milieubeleid bij de burger', kopte de Volkskrant 6-1-2015, boven een bericht dat behelsde dat de milieuwethouder Lot van Hooijdonk na het lezen van Tegen verkiezingen van David van Reybroeck besloot een bewonersgroep te creëren die mee kan beslissen met de gemeente over milieuzaken. De term is hier van de krant, De suggestie is opnieuw dat stadsbestuurders geen burgers zijn.
Ook economen zijn geen burgers. Dat suggereert althans de kop 'Economen moeten burgers serieus nemen' boven een interview met hoogleraar Ha-Joon Chang in de Volkskrant van 3-1-2015. Die wil, volgens interviewer Hans Wansink, burgers zodanig informeren dat ze kunnen meedoen en serieus worden genomen'. Inhoudelijk een alleszins lezenswaardig interview, maar daarom gaat het hier niet, wel om de speurtocht naar wie er nu wel of niet burgers zijn.

Voor de goede orde: hier de voorgaande bijdragen over burgers:
- Maartje Bakker ontmoet de burger (09-10-2010)
- Russen zijn geen burgers (11-10-2010)
- Het volk spreekt (19-10-2010)
- Burgers, bestuurders en verzorgers (03-05-2012)
- Burgers en Europa (15-12-2012)
- De burger en de premier (16-02-2013)
- Burger en overheid (05-04-2013)
- Boer en burger (06-04-2013)
Wie kleedt wie uit? Over naakte burgers (24-05-2013)
- Wie en waar is de burger (20-12-2013)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten