Zoeken in deze blog

donderdag 22 januari 2015

IRA wordt ILA

Nee, het gaat hier niet over de Irish Republican Army die zou veranderen in Irish Love Army. Stel je voor...
De International Reading Association haalt niet zo gauw de kolommen van nieuwsblogs in Nederland en Vlaanderen op het gebied van de (jeugd)literatuur, leesbevordering en leesonderwijs. Dus vond ik het geschikt voor dit blog om te melden dat deze grote, in naam internationale maar in praktijk voor ruim 90 % Amerikaanse, vereniging na twee jaar overleg en nadenken haar naam gaat veranderen in International Literacy Association.
Dat werd aangekondigd in een e-postbericht, en op de eerste drie redactionele pagina's van het (ook online te lezen) huisbulletin, Reading Today.
Het proces zal zes maanden duren: start in januari, in juli 2015 moet het afgerond zijn, inclusief een nieuwe website. Het adres zal niet www.ila.org zijn, want dat is al bezet door de Illinois Library Association.

Er is niets mis met de doelstellingen van de International Reading en straks dus Literacy Association, behalve dat dat internationale met een dikke korrel zout genomen moet worden. De vereniging is in praktijk vooral Amerikaans en zolang 90 % van de leden in de VS woont zal dat wel zo blijven, ook doordat het bestuur rechtstreeks door de leden wordt gekozen. De jaarlijkse conferenties zijn ook altijd in de VS of (een enkele keer) in Canada. Niettemin is er een actief internationaal beleid.
De International Reading Association heeft vanouds veel aandacht voor de rol van (kinder)boeken in het leesonderwijs. Het hoofdkantoor van de IRA in Newark, Delaware, bood van 1985 tot 2008 onderdak aan de United States Board on Books for Young people (USBBY), de Amerikaanse afdeling van de International Board on Books for Young people (IBBY). (De USBBY is nu gevestigd in het Center for Teaching through Children's Books in Skokie, Illinois.)

Die International Reading Association had of heeft ook een Nederlandse afdeling: RAiN. Die bevindt zich tegenwoordig echter in Doornroosje-achtige staat, als ze al niet is opgeheven: er zijn geen leden meer en slechts één min of meer actief bestuurslid: uw blogger deed tot medio 2014 de laatste penningen, de voorzitter (Jeroen Clemens) is in IDEC actief, o.a. als webmaster. Er werden pogingen ondernomen om Doornroosje te wekken, maar tot op heden zonder effect.
Er zijn wél meer leden van de International Reading Association in Nederland en Vlaanderen, maar die zijn allen (net als Jeroen en ik) rechtstreeks lid, al dan niet gecombineerd met een abonnement op een van de periodieken van de IRA, zoals bv. Reading Research Quarterly en The Reading Teacher. Of die periodieken ook van naam veranderen, staat niet in bovengenoemd stuk.

By the way, de IRA of ILA organiseert o.a. elke twee jaar een International Literacy Conference - een naam die zeker niet zal veranderen. De eerstvolgende is van 22-24 mei 2015 in Rethymnon, Kreta en is te gast bij de Universiteit van Kreta. Het tamelijk nietszeggende motto is 'Literacy in a changing world: new challenges in education'.
Er kunnen nog voorstellen voor 'Papers, Symposiums, Posters  or Workshops' worden ingeleverd.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten