Zoeken in deze blog

maandag 6 juli 2015

A doll, a mill, a tulip tulip tulip, and a wooden shoe

Dat is een regel uit een liedje ('Souvenir uit Nederland') gezongen door Hetty Blok, Leen Jongewaard en Carla Lipp in de musical Ja zuster nee zuster van Annie M.G. Schmidt.

Helma van Lierop-Debrauwer begin daarmee haar inleiding bij de artikelen in Literatuur zonder leeftijd voorjaar 2015. Thema: beeldvorming. Of, zoals de kop boven het redactioneel luidt: 'Beelden van de wereld'.
Nu is Literatuur zonder leeftijd een tijdschrift-in-boekvorm met wetenschappelijke aspiraties, dus gaat het al gauw over imagologie, een 'wetenschappelijk specialisme dat culturele representaties (boeken, theaterstukken, films, persberichten) analyseert op hun beeldvorming over volkeren, culturen en samenlevingen'.
De artikelen in LZL 96 (voorjaar 2015) pogen hieraan bij te dragen.
'Wat imagologie kan betekenen voor de jeugdliteratuur' is het openingsartikel, door Emer O'Sullivan, vertaald door hoofdredacteur Bea Ros. Eigenlijk wordt hier bedoeld: wat imagologie kan betekenen voor de bestudering van jeugdliteratuur. Het is een artikel uit 2011, IRCL 4 (1), p. 1-14. Conclusie: heel wat.
Sanne Parlevliet beschrijft vervolgens hoe Nederland werd afgebeeld in tien 'historische jeugdboeken', en daarmee worden boeken bedoeld met verhalen die zich in het verleden afspelen, zoals (ze begint ermee) De scheepsjongens van Bontekoe van Johan Fabricius. Van 'Nederland als roemrijk vaderland' naar een iets minder positief beeld.
Helma van Lierop beschrijft onder de kop 'Wij en "de ander"' het beeld van die 'ander' in Nederlandse jeugdtijdschriften rond 1900, Saskia de Bodt haalt uit eerder onderzoek wat cliché's over Nederland in illustraties op, Chiara Coen zocht naar 'de representatie van een Zweedse culturele en nationale identiteit' in Duitse, Nederlandse en Belgische media, Sara Van den Bossche beschrijft 'wij/zij-tegenstellingen' in Het Achterhuis van Anne Frank en The Ghost Writer van Philip Roth en Britta Jung dook in 'een vreemde wereld in het hart van het (post-)Victoriaanse Engeland.

Dan volgen er nog vijf artikelen of recensies die naar mijn indruk niet onder imagologie geschaard kunnen worden, zoals de 'gender-studie' van Sandro van der Leeuw naar de Blauwharige Fee in Pinocchio (Le avventure di Pinocchio, 1881-1883) van Carlo Collodi, en een recensie door Karen Woets van Vlam van Floortje Zwigtman.

Dat allemaal bij elkaar in een pocket van 200 p. (excl. omslag met achterop een gedicht van Leendert Witvliet). Meenemen op vakantie?
'Literatuur zonder leeftijd verschijnt drie keer per jaar in de vorm van een boekje van circa 140 pagina’s en wordt onder auspiciën van de Stichting IBBY-sectie Nederland (en voorheen door de Stichting ter Bevordering van de Studie van de Kinder- en Jeugdliteratuur) uitgegeven.
Voor 2015 zijn de abonnementsprijzen als volgt: Instellingen 45,00; Particulieren 32,00; Studenten 24,25 (bewijs van inschrijving meesturen; moet elk jaar vernieuwd worden). Abonnementen kunnen op elk tijdstip van het jaar ingaan. Vanaf 2011 wordt Literatuur zonder leeftijd niet langer uitgegeven door Biblion, maar door IBBY-Nederland. Bestellingen voor losse nummers (19,95 euro per stuk) en abonnementen kunnen gericht worden aan het secretariaat van IBBY-Nederland.
Nieuwe abonnees ontvangen als welkomstgeschenk het boek An elephant came by, een boek met ruim 100 illustraties uit prentenboeken van 24 bekende Nederlandse kinderboek-illustratoren. Eveneens ontvangen zij het winternummer 2014 (over Bart Moeyaert).
Men kan zich als abonnee aanmelden via het secretariaat: IBBY-Nederland@planet.nl.'

Literatuur zonder leeftijd 96 (voorjaar 2015). ISBN 978 94 6167 239 1.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten