Zoeken in deze blog

dinsdag 13 december 2011

Aap noot mies: onderwijserfgoed

Een zeer merkwaardige website is in het leven geroepen: Onderwijserfgoed.
Op deze website worden bronnen uit verschillende onderwijscollecties bijeengebracht: de verslagen van de Inspectie van het Onderwijs, de adviezen van de Onderwijsraad en een selectie uit de collectie van het Nationaal Onderwijsmuseum.   '
Die laatste selectie lijkt te zijn ingebracht om de genoemde verslagen en rapporten een beetje te verlevendigen.
De inhoud is verdeeld in thema's. Elk thema bevat een selectie verslagen en rapporten, na een inleidinkje met afbeeldingen uit het archief van het Nationaal Schoolmuseum.
Zie bijvoorbeeld het thema Onderwijsmethoden. Beetje rommelige inleiding, die van schooltassen via Comenius en leesplankjes springt naar het digitaal schoolbord. Daaronder hangen dan onder het kopje Uitgelicht zeven documenten: uit 1922, 1929, 1999, 1806, 1801, 1884 en 1948, in deze volgorde.De onderwerpen:

- De betekenis van de bioscoop als leermiddel
Advies van de Onderwijsraad van 6 maart 1922 in de vorm van een rapport inzake de betekenis van de bioscoop als leermiddel.
- Het gebruik van de radio in de school
Advies van de Onderwijsraad van 11 mei 1929 m.b.t. het gebruik van radio in de school.
- Leren met ICT: nieuwe accenten
Advies van de Onderwijsraad van 12 maart 1999: Leren met ICT: nieuwe accenten.
- Groot A/B/C/boek
Boek uit 1806, collectie Nationaal Onderwijsmuseum: Groot A/B/C/boek: zeer bekwaam voor de jonge kinderen te leeren: men moet in 't A/B/C/ eerst wel geoefend wezen, zal men zich eenigzints begeeven tot het lezen.
- Trap der jeugd
Leesboekje uit 1801, collectie Nationaal Onderwijsmuseum: Trap der jeugd. Uitgegeven door de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen.
- Verslag van den staat der hooge-, middelbare en lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden over 1883-1884
Inspectie van het Onderwijs: Over leermiddelen, schoollokalen en schoolmeubelen
- Het onderwijs in Nederland; Verslag over het jaar 1948
Inspectie van het Onderwijs: Over nieuwe lesmethoden voor taal en rekenen maar ook over nieuwe leermiddellen als de film.
Geen verband, geen logische volgorde. Het lijkt er maar zo'n beetje onder gesmeten.

Deze website is rommelig en onaf. Geen voorbeeld voor ons onderwijs, lijkt me.
Een noodgreep?

De websites van de drie betrokken organisaties zitten beter in elkaar. Maar op die van het Schoolmuseum staat een onheilspellende boodschap:
Begin oktober 2010 werd bij het Nationaal Onderwijsmuseum bekend dat de subsidie die zij van de gemeente Rotterdam ontvangt in vier jaar afgebouwd zal worden tot nul in 2015. Sindsdien is de onzekerheid over het voortbestaan van het museum in een stroomversnelling geraakt. Nog nooit in de geschiedenis van het museum zag de toekomst er zo slecht uit.


De gemeente Rotterdam trok niet alleen de subsidie in, eind maart werd ook de huur van het pand aan de Nieuwemarkt opgezegd. Inmiddels is bekend geworden dat hier in 2013 het Erasmus University College gevestigd gaat worden. Twee weken na de huuropzegging  bleek ten slotte dat de minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveldt, het voornemen heeft om ook de Rijksbijdrage aan het museum per 2012 te halveren.


Wel heeft de gemeente Rotterdam toegezegd het museum voor de stad te willen behouden. Op dit moment zijn gemeente en museum samen op zoek naar nieuwe huisvesting. Net als in de rest van de culturele sector, zal het museum nog meer dan nu eigen inkomsten moeten genereren en  gelden moeten werven via projectmatige subsidies en sponsoring. 


Vanzelfsprekend streeft het museum er naar om op een nieuwe locatie toegankelijk te blijven voor het publiek en wil het museum bijzondere tentoonstellingen en projecten blijven maken. Via deze website en de e-nieuwsbrief zullen wij u regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen en de toekomst van het Nationaal Onderwijsmuseum.  '

Droevig voor het museum. Je kan een petitie tegen sluiting tekenen. Of het zal helpen...
Dit zal de Onderwijsraad en de Onderwijsinspectie uiteraard niet overkomen. Denk ik.

NB. Op 30 januari 2012 werd bekend dat het museum (voorlopig?) zal doorgaan - in Dordrecht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten