Zoeken in deze blog

maandag 3 juli 2017

Wij gaan onvermoeibaar door

Een bericht van Bibliotheek op School:

'

Aanmelden pilot Lezen voor de lijst havo/vwo

Kunst van Lezen start in schooljaar 2017/2018 een regeling voor tien pilots Lezen voor de lijst op havo/vwo-scholen. Daarmee wordt een stap gezet in de verbreding van de aanpak de Bibliotheek op school naar havo/vwo.
De pilots zijn ingesteld om te experimenteren met verschillende vormen van samenwerking rondom Lezen voor de lijst, zoals het leveren van een fysieke collectie in de school, lidmaatschap van de bibliotheek, het e-bookplatform en de LuisterBieb. Daarnaast biedt de pilot ruimte voor o.a. het inzetten van een leesconsulent en adviseur educatie op school en het geven van een workshop voor leerlingen. De pilots kunnen in alle leerjaren uitgevoerd worden.
Bibliotheken en havo/vwo-scholen die al met elkaar samenwerken of van plan zijn dat te gaan doen kunnen zich voor 1 oktober aanmelden bij hun POI. Lees de factsheet voor meer informatie.'

Tegelijk in Levende Talen Tijdschrift juni 2017 (jaargang 18, nr. 2) een artikel door Roel van Steendel, Lisa van der Sande en Lidia Arends onder de kop 'Investeren in leesmotivatie maakt leerlingen meer gemotiveerde lezers... en betere lezers'. De kop is meteen ook de conclusie van deze 'meta-analyse van wat in de internationale onderzoeksliteratuur bekend is over de effecten van leesmotivatieprogramma's'.
In de literatuurlijst tref ik overwegend auteurs aan met een Engels aandoende naam en een handvol namen die duidelijk Nederlands of Duits zijn. De tijdschriftnamen en boektitels zijn op enkele Nederlandse titels na Engels.
De conclusie zou kunnen zijn dat er buiten dit gebied niet zulk onderzoek wordt verricht, wat me sterk lijkt. Een andere conclusie zou kunnen zijn dat relatief jonge Nederlandse onderzoekers alleen Engels beheersen, naast hun moerstaal. Frans- of Duitstalig onderzoek wordt eenvoudigweg overgeslagen. Het bevestigt de status van Engels als standaardtaal voor wetenschapspublicaties.

Ja, dat puntje moest ik even maken. Maar natuurlijk kunnen enthousiaste leesbevorderaars, waaronder de mensen van Kunst van Lezen, dit artikel goed gebruiken om hun geploeter te ondersteunen.

En ploeteren blijft het. Want mij staan decennia bij waarin dit soort artikelen verschenen en ik durf niet te zeggen dat er iets ingrijpends is veranderd aan het leesgedrag van twaalf- tot achttienjarigen (tieners). Niettemin weten we niet hoe hun leesgedrag zou zijn zonder al die inspanningen. Er is immers geen controlegroep, Er is ook eigenlijk niets nieuws onder de zon.

Voor 'investeren in leesmotivatie' heb je goede docenten nodig en een goed voorziene schoolbibliotheek. Ook wat dat betreft niets nieuws onder de zon, maar het kan geen kwaad hierop met enige regelmaat te wijzen.
Wij gaan onvermoeibaar door.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten