Zoeken in deze blog

vrijdag 17 april 2015

Woutertje Pieterse Prijs

Zaterdagmiddag in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam (OBA) begreep ik dat de Woutertje Pieterse Prijs bijna niet was uitgereikt. Hans Smit, voorzitter van de Stichting Woutertje Pieterse Prijs, vertelde dat LIRA noodgedwongen moest stoppen met de sponsoring. Kennelijk had het wat voeten in de aarde voordat een nieuwe sponsor werd gevonden (Bruna).Op 3 februari berichtte de Stichting:
'De Woutertje Pieterse Prijs is gered: winkelketen Bruna neemt de sponsoring van de prijs over van het Lira Fonds, dat vorig jaar, na 18 jaar, de financiële ondersteuning moest opschorten wegens geldgebrek. Nu Bruna de nieuwe geldschieter is kan de 28ste uitreiking dit voorjaar gewoon doorgaan. De datum daarvoor moet nog worden bepaald.'

Het was te danken aan de organisatoren van de Middag van het Kinderboek (en dus vooral aan Ted van Lieshout) dat er een locatie werd gevonden voor de uitreiking. De Middag werd een Morgen, de middag werd de uitreiking, e.e.a. ook met medewerking van de OBA, neem ik aan.
Wie nog wat details wil weten kan terecht op het blog van Ted van Lieshout, d.d. 13-4.
En omdat de WP-Prijs vanaf dit jaar aan nominaties doet, citeer ik hem even:
'Men zegt wel eens dat bij een systeem van nomineringen degenen die niet winnen niet komen opdagen als ze al weten dat ze de winnaar niet zijn. Dat werd gelogenstraft, want de organisatie was zo netjes geweest om alle niet-winnaars van te voren op de hoogte te brengen en ze waren allemaal toch gekomen!'
Gezien de foto's van de uitreiking op de website van de Stichting Woutertje Pieterse Prijs, kan dat ook komen doordat allen na afloop van de officiële uitreiking liefdevol in de watten werden gelegd.
Het is mooi dat de Stichting Woutertje Pieterse Prijs weer even kan doorgaan. De opeenvolgende jury's hebben een interessante traditie opgebouwd in het bekronen van literair waardevol geachte oorspronkelijk Nederlandstalige jeugdliteratuur, zie de lijst winnaars. 'Het doel van de Prijs is het bevorderen van de literaire kwaliteit van het Nederlandstalig jeugd- en kinderboek.'
Of de kwaliteit inderdaad bevorderd wordt, zou ik niet durven beweren, maar wel heeft de prijs er toe bijgedragen jeugdliteratuur onder de aandacht te brengen als een genre waarin prachtige kunst wordt gemaakt, in woord en beeld.
Dat komt niet alleen door een mooie, eigenzinnige lijst winnaars, maar ook doordat de Stichting tot nu toe juryvoorzitters benoemde die geschaard zouden kunnen worden onder de categorie 'min of meer en soms heel bekende personen': Hanneke Groenteman, Femke Halsema, e.a., en ook regelmatig een beeldend kunstenaar van buiten de kinderboekenwereld voor de jury wierf. De uitreikingen werden van voldoende publiciteit voorzien en waren een ontmoetingspunt voor wie zich beschouwde als de fine fleur van de kinderboekenwereld (eh, wel met enig accent op het Amsterdamse deel daarvan). Met alle respect en waardering voor de Middag hoop ik dat die traditie wordt voortgezet - en dat de Middag ook blijft, overigens.
'De Woutertje Pieterse Prijs wordt jaarlijks uitgereikt. De jury heeft echter de vrijheid de prijs niet toe te kennen indien er geen boek van voldoende kwaliteit is. De Prijs is vernoemd naar het boek Woutertje Pieterse van Multatuli, omdat de Prijs, net als Woutertje Pieterse, wil ‘afwijken van de deugd’. De initiatienemers tot de Prijs wilden nadrukkelijk breken met de traditie van moralisme in kinderboeken. De Prijs bekroont om die reden kinderboeken die uitzonderlijk zijn voor wat betreft taal, genre, thema, illustratie, vorm en/of vormgeving.'
Van het recht om de prijs niet toe te kennen heeft tot nu toe geen enkele jury gebruik gemaakt.
De uitreiking van de 28e Woutertje Pieterse Prijs (aan Bette Westera en Sylvia Weve wegens Doodgewoon) verliep volgens het eerder toegepaste stramien: de lezing (door Tamara Bos), de uitreiking, het interview (door Hans Smit) en het Roverslied (door Lotte van Dijck en Vasile Nedea). En ook volgens traditie is e.e.a. in extenso te vinden op de website van de Stichting Woutertje Pieterse Prijs. Daaraan hoef ik geen verslag toe te voegen.
De drie foto's hierboven tonen Alice Hoogstad, op het podium bezig aan een schilderij tijdens de uitreiking.
De Morgen van de Middag kon ik helaas niet bijwonen. Zie het blog van Ted van Lieshout voor een fraaie indruk van een van de drie workshops, door Sabine Wisman, 'Ben ik geschikt voor een creatief beroep?',


Geen opmerkingen:

Een reactie posten