Zoeken in deze blog

donderdag 25 januari 2018

Miep Diekmann Prijs

Reizen en dit blog onderhouden gaat in praktijk niet goed samen, bleek afgelopen weken maar eens weer. Lieve lezer, welkom in 2018, nog een gelukkig en voorspoedig jaar toegewenst.

Voor de gelegenheid reproduceer ik hier een persbericht, omdat de publiciteit die deze prijs krijgt te wensen overlaat en ik aandacht voor jeugdliteratuur graag wil bevorderen.

De Miep Diekmann thesis prijs 2018 gaat naar Danique Roestenburg voor haar thesis Publieke intellectuelen in de jeugdliteratuur: een fictie? Jeugdauteurs in de rol van publieke intellectueel. De casus van Ted van Lieshout (master jeugdliteratuur Tilburg University).

Naast de prijs kent de jury één eervolle vermelding toe aan Sabine Steels wegens Ethiek en life writing in jeugdliteratuur. Bouwstenen voor ethisch verantwoorde levensverhalen over trauma en de toepassing ervan op de Slashreeks voor jongeren (master jeugdliteratuur Tilburg University).

De Miep Diekmann prijs voor jeugdliterair onderzoek wordt tweejaarlijks uitgereikt aan de auteur(s) van de beste Nederlands- of Engelstalige masterthesis op het gebied van de studie van de kinder- en jeugdliteratuur. Onderwerpen kunnen zowel literatuurtheoretisch als -historisch van aard zijn. Onderzoek expliciet naar leesvaardigheid,  functies van lezen, leesattitude of lezen in relatie tot audio-visuele en/of digitale media komt niet in aanmerking voor deze prijs. De prijs is één van de activiteiten van IBBY-Nederland om meer aandacht te schenken aan de wetenschappelijke bestudering van de kinder- en jeugdliteratuur. Zij is vernoemd naar Miep Diekmann, die al vroeg het belang van wetenschappelijk onderzoek over kinder- en jeugdliteratuur aan de orde stelde en daarvoor een warm pleidooi in de media hield.

De jury bestond uit: Sandra van Voorst, Janneke van der Veer en Marloes Schrijvers.

De oorkondes behorende bij de prijs en eervolle vermelding zullen uitgereikt worden tijdens de IBBY-studiemiddag op vrijdag 16 maart in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

De Miep Diekmann prijs voor jeugdliterair onderzoek bedraagt € 750-. Naast het toekennen van de prijs, zijn twee eervolle vermeldingen (€ 250,-) mogelijk. Gestreefd wordt naar het publiceren van een artikel n.a.v. de bekroonde thesis in de publicatiereeks over de studie van de kinder- en jeugdliteratuur Literatuur zonder leeftijd.

Waarvan akte. De aan vooral Duits vakjargon ontleende tautologie kinder- en jeugdliteratuur vergeef ik ze graag. Wie Miep Diekmann was, hoef ik niet uit te leggen. Verder blijkt uit de bekroning hoe belangrijk de masterstudie jeugdliteratuur van de Tilburgse universiteit is.
De links naar de bekroonden heb ik aangebracht.

Zie voor recensies van Literatuur zonder leeftijd in dit blog o.a. hier, hier of bekijk de pagina Recensies in Over lezen en schrijven. De recensie van de winteraflevering komt nog.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten