Zoeken in deze blog

maandag 29 januari 2018

Suf imago

Alweer zo'n somber stemmend persbericht van de stichting die toch al jaren bezig is in Nederland het lezen te bevorderen, en veel pogingen van anderen daartoe te ondersteunen.
Nu heeft het de titel VMBO-DOCENTEN ERVAREN HARDNEKKIGE DREMPELS BIJ LEESBEVORDERING
en dat is natuurlijk niet echt nieuws, meer een déjà vu.

Het is nu echter weer eens gestut met een onderzoek, Lezen in het vmbo: een stand van zaken, zodat we weer even zeker weten dat lezen voor veel vmbo-leerlingen niet favoriet is.

Ik citeer:

'Lezen staat onder druk. Vooral jongeren lezen minder. Dat is zorgelijk, want regelmatig lezen draagt bij aan de lees- en taalvaardigheid. Wie goed kan lezen heeft meer succes op school en betere mogelijkheden in de maatschappij. De grootste zorg ligt bij de leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo: 62% van de 15-jarigen in vmbo-basis en 35% in vmbo-kader is laaggeletterd.
Stichting Lezen heeft daarom onderzoek laten doen naar de stand van zaken van het leesonderwijs in het vmbo. Bijna 400 docenten spreken zich daarin uit over de leesbevordering op hun school. Ze kregen vragen voorgelegd over zowel het leesbevorderingsbeleid op school als over hun inspanningen voor de klas. Hoewel veel docenten met enthousiasme werken aan leesbevordering, constateren zij enkele hardnekkige drempels. Zo heeft lezen volgens 64% van de docenten een ‘suf’ imago onder leerlingen, is het leesniveau vaak te laag (41%) en is er te weinig tijd (44%) in het lesprogramma om voldoende aan lezen te doen.

De onderzoeksresultaten zijn voor Stichting Lezen aanleiding om met docenten in gesprek te gaan om het tij te keren.'

Dat gebeurde o.a. tijdens een studiedag 'Lezen=maatwerk', die vrijdag 26 januari werd gehouden in Utrecht. (De aankondiging zal binnenkort wel worden vervangen door een verslag, neem ik aan.)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten